Home > Duurzaam > Carbon credits

Wat zijn carbon credits?

Een carbon credit is een koolstofkrediet dat gekocht of verkocht kan worden door bedrijven, organisaties en individuen wanneer ze meer of minder CO2 uitstoten dan wettelijk toegestaan is. Dit krediet is als het ware een verhandelbare eenheid om CO2-uitstoot te compenseren. Iedere credit staat gelijk aan de reductie van een ton koolstofdioxide-equivalent (tCO2e): ongeveer het maandelijkse energieverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden.

Wanneer een bedrijf eerst de CO2-uitstoot vermindert, kan het daarna het restant aan uitstoot compenseren met een carbon credit. Zo is de onderneming volledig CO2-neutraal. Er zijn diverse erkende handelsplatformen die CO2-certificaten verkopen in Nederland.