Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van de website www.royal-aware.com is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks  kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de op deze site genoemde informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Royal A-ware behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Royal A-ware is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Het gebruik van informatie op de website is derhalve geheel op eigen risico.
De intellectuele eigendomsrechten van deze website komen aan Royal A-ware toe.