Home > Duurzaamheid > Actieve ketenpartner

Pijler actieve ketenpartner

Samen met klanten, melkveehouders en andere partners benut Royal A-ware de (duurzaamheids)kansen die zich voordoen binnen de keten. Kansen die voordelig zijn voor de verschillende stakeholders binnen de keten, maar ook voor milieu, maatschappij en dierenwelzijn. Door samen duurzame stappen te zetten bouwen we langdurige relaties op en maken we de zuivelketen steeds duurzamer.

De pijler ‘actieve ketenpartner’ hangt nauw samen met de ambitie van Royal A-ware om de meest gewaardeerde ketenpartner te worden. Een ambitie die alleen bereikt kan worden door gezamenlijk invulling te geven aan MVO.


Samenwerking Albert Heijn

Sinds 2017 ontwikkelt Royal A-ware samen met Albert Heijn het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma. Doel van het programma is om via een gesloten (en daarmee transparante) productieketen zuivel en kaas onder de huismerken van deze retailer verder te verduurzamen.

Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma

Binnen het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma worden koe, natuur en boer met elkaar in balans gebracht. Dit betekent onder meer dat de koeien voornamelijk gras eten, aangevuld met ander voer uit de regio. Er is extra aandacht voor het comfort van koeien. Zo is er voor elke koe een zacht ligbed en hangen er koeborstels in de stal. Bovendien kunnen koeien én kalfjes vanaf het voorjaar in de weide grazen. Een deel van dit gras is ingezaaid met speciale zaden, zodat kruidenrijk grasland ontstaat en dit vervolgens weer de biodiversiteit van de bodem bevordert. De boeren ploegen hun grasland niet. Zo kan de bodem, via koolstof, meer CO2 vastleggen. Dit levert, naast bijvoorbeeld het gebruik van groene elektriciteit en het ouder laten worden van de koeien, een belangrijke bijdrage aan het verlagen van de carbon footprint van deze melkveebedrijven. In ruil voor deze inspanningen ontvangen melkveehouders een extra premie bovenop de Royal A-ware-melkprijs.

Het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma is door de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal uitgeroepen tot Topbedrijfslogo. Een Topbedrijfslogo wordt uitgereikt aan keurmerken die voldoen aan een strenge, betrouwbare controle en ambitieuze eisen op gebied van milieu, dierenwelzijn of mens en werk.

Bekijk hier het volledige programma.


Melkveehouder aan het woord

'Ons melkveebedrijf ligt aan het Friese meer De Fluessen. Op basis van een integraal ontwateringsplan werken we aan het managen van water voor een gewenste ontwikkeling van de natuur met ruimte voor weidevogels. Daarnaast hebben we een intensief beweidingssysteem en delen we 30 hectare op in stukjes van één hectare. Per dagdeel van 12 uur hebben de koeien een halve hectare om te grazen.'

Hains Koopman van VOF Fluessen Sate - Melkstroom: Beter voor...

Internationale partnerships

De bouw van onze kaasmakerij in Estland is in volle gang. Deze fabriek ontwikkelen we in samenwerking met SCE Epiim (een duurzame zuivelcoörperatie die boeren in Estland en Letland verenigt) en de Nederlandse Interfood Group (wereldwijde zuivelleverancier). In de zomer van 2023 zal daar de eerste duurzame en klimaatneutrale cheddar kaas gemaakt gaan worden. Daarnaast start de bouw van de kaasmakerij voor de productie van Hollandse kazen in Ierland binnenkort. Deze kaasmakerij ontwikkelen we in samenwerking met Tirlán: een agrifood- en voedingsbedrijf dat als missie heeft mensen te helpen een gezond en actief leven te leiden.