Home > Nieuws > Omzet 2021 groeit naar € 2,2 miljard

Omzet Royal A-ware groeit in 2021 met 20% naar € 2,2 miljard

16 juni 2022
juni16

Royal A-ware heeft in 2021 een omzet van EUR 2,2 miljard gerealiseerd, een stijging van 20%. Het netto resultaat is gestegen naar EUR 50,8 miljoen en is daarmee 2,3% van de omzet. De groei van de onderneming is het resultaat van de consequente uitvoering van de langetermijnstrategie en bijbehorende investeringsagenda. Het aantal vaste medewerkers is met 11% gestegen naar 3.459 FTE. De investeringen zijn in 2021 met 11% toegenomen tot EUR 65,5 miljoen.

Enkele kengetallen over 2021:

  • Omzet EUR 2,2 miljard (2020: EUR 1,8 miljard)
  • Nettowinst EUR 50,8 miljoen (2020: EUR 39,1 miljoen)
  • Investeringen EUR 65,5 miljoen (2020: EUR 59,0 miljoen)
  • Gemiddeld aantal medewerkers: 3.459 FTE (2020: 3.120 FTE)

Stabiel resultaat bij een fors gestegen melkprijs
Met een netto groepsresultaat van EUR 50,8 miljoen heeft Royal A-ware een resultaat van 2,3% van de omzet geboekt. De door Royal A-ware uitbetaalde gewogen gemiddelde melkprijs (WP) steeg in 2021 fors. De in 2021 uitbetaalde gewogen gemiddelde melkprijs was bijna EUR 40 per 100 kilogram (bij de Nederlandse standaard gehaltes, excl. BIO). In 2020 was dit nog ruim EUR 35 per 100 kilogram.

Gezonde financiële positie
Met een degelijke solvabiliteit van 29%, een sterke operationele kasstroom en ruime financieringsfaciliteiten is Royal A-ware goed gepositioneerd om te blijven investeren, in zowel Nederland als daarbuiten.

Duurzaamheid
Zowel in het zuivelbedrijf als in het transportbedrijf is duurzaamheid al jarenlang een belangrijk thema voor Royal A-ware. In 2021 zijn opnieuw stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Eind 2022 komt het bedrijf met een vernieuwde duurzaamheidstrategie. Royal A-ware is en blijft volledig gecommitteerd om via een praktisch en effectief duurzaamheidsbeleid een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving en klimaat.