MVO

MVO

MVO-beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor ons een kwestie van ‘A-wareness’ ofwel ‘bewust ondernemen’. We proberen met ons handelen mens en aarde positief te beïnvloeden.  Onze ambitie is uit te groeien tot de meest gewaardeerde ketenpartner in de food- en agribusiness. Onder onze visie op MVO verstaan we goed rentmeesterschap: het beter doorgeven aan de volgende generatie. Het MVO-beleid is uitgewerkt aan de hand van ISO 26000. Dit is dé internationale standaard op het gebied van MVO.

Onze A-wareness rust op vier pijlers: ‘aandacht voor de samenleving’, ‘actieve ketenpartner’, ‘arbeidsklimaat’ en ‘aarde’. 
 

Aandacht voor samenleving

Royal A-ware is betrokken bij de omgeving waarin we zijn gevestigd én de mensen in die omgeving. Daarom hebben we Stichting A-wareness opgericht. Een onafhankelijke stichting die projecten ondersteunt voor mensen die een steuntje in de rug verdienen. Daarnaast wil Stichting A-wareness de kennis van kinderen over voeding vergroten.

Actieve ketenpartner

Verduurzamen is een zaak van de hele keten. Daarom dagen we onszelf en onze leveranciers en klanten uit om samen duurzame stappen te zetten. Zo bouwen we langdurige relaties op en maken we de zuivelketen steeds een beetje duurzamer.

 

Arbeidsklimaat

Royal A-ware investeert in haar medewerkers. Wij bieden iedere medewerker een uniek pad om vaardigheden en kennis te ontwikkelen. Ook wil Royal A-ware mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op werk of werkervaring geven. We werken nauw samen met het UWV en gemeenten om deze mensen bij ons te laten werken.

Aarde

Royal A-ware vindt het belangrijk dat de impact van haar activiteiten op de aarde zo klein mogelijk is. We doen er alles aan om de hoeveelheid afval te verminderen, voedselverspilling te voorkomen en onze CO2-footprint te verkleinen.

Downloads