Nieuws

Albert Heijn streeft naar klimaatneutrale melk van de boerderij in 2021

Publicatiedatum: 23-04-2020

Samenwerking met melkveehouders van Royal A-ware en Zuivelcoöperatie DeltaMilk verlengd

Almere/Zaandam, 23 april 2020 - Albert Heijn gaat samen met melkveehouders van Royal A-ware
en Zuivelcoöperatie DeltaMilk vergaande stappen zetten in het verder verduurzamen van het
kaas- en zuivelschap. Het programma ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’ is in 2017 door Royal Aware
en Albert Heijn ontwikkeld met het doel een gesloten en daarmee transparantere
productieketen te realiseren en zo zuivel en kaas verder te verduurzamen. In de eerste jaren
van het programma zijn op gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit mooie resultaten bereikt.
Voor de extra inspanningen krijgen melkveehouders in het programma een premie bovenop de
melkprijs. Komende jaren zal de groep aangesloten melkveehouders verdere stappen zetten op
met name het gebied van klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn en wordt de extra premie die
melkveehouders krijgen verhoogd naar 5ct per liter bovenop de prijs van weidemelk.

Positieve resultaten
Inmiddels leveren circa 300 melkveehouders de melk die door Royal A-ware en Deltamilk exclusief
verwerkt wordt tot Albert Heijn producten met het ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’ logo. Het gaat om 40% van de Albert Heijn- eigenmerk-producten in het zuivelschap met het logo ‘Beter voor Koe,
Natuur en Boer’, denk aan melk, karnemelk, yoghurt, Goudse kaas en Zaanlander kaas. Henk
Sierksma, bij Albert Heijn verantwoordelijk voor het kaas- en zuivel schap: “Verduurzamen van de
keten is een zaak voor de lange termijn en doen we samen met ketenpartners, daarom is verlenging
van deze samenwerking ook een logische stap. Komende drie jaar leggen we de lat weer hoger en
gaan de melkveehouders werken aan klimaat neutrale melk van de boerderij. Daarnaast zetten we
opnieuw extra stappen op het gebied van biodiversiteit en dierenwelzijn”.


Klimaatneutrale melk van de boerderij in 2021
Het vernieuwde programma heeft tot doel te komen tot klimaatneutrale melk van de boerderij in
2021. Hierbij wordt de uitstoot van broeikasgassen op de boerderij geneutraliseerd door vastlegging
van CO2 door het gras in de bodem. Na verloop van tijd zal de vastlegging in de bodem groter zijn
dan de uitstoot op de boerderij. Met andere woorden, er wordt meer vastgelegd dan uitgestoten.
Robert van Ballegooijen, COO van Royal A-Ware: “Er is in het buitenland al veel onderzoek naar CO2 vastlegging gedaan, maar in Nederland is het uniek en wordt het nog niet op deze schaal
uitgevoerd. We zijn er bijzonder trots op dit samen met Albert Heijn op te zetten”. Verder is een
aantal uitgangspunten opgenomen in het programma, zoals blijvend grasland wat niet geploegd mag
worden en wat men deels inzaait met kruiden en/of klavers. De extra premie die de melkveehouder
ontvangt voor zijn inspanningen wordt verhoogd naar 5 cent per liter melk bovenop de prijs voor
weidemelk.


Het programma Koe, Natuur, Boer
Het programma is gestoeld op de pijlers Koe, Natuur en Boer. Voor iedere pijler zijn voor komende
jaren nieuwe stappen opgenomen in het programma van eisen. Zo wordt in de pijler ‘Koe’
weidegang verder geoptimaliseerd door onder andere de eis dat ook jongvee moet worden geweid,
het is belangrijk om koeien al jong te leren hoe zij moeten grazen. In de pijler ‘Natuur’ wordt
gestreefd naar optimale draagkracht van een melkveebedrijf met haar omgeving.
Graslandgrondgebondenheid zorgt ervoor dat het aantal dieren en graslandland met elkaar in balans is. Voer uit de regio draagt bij aan een vermindering van vervoersbewegingen die veel CO2-uitstoot veroorzaken. Ook het vakmanschap van de melkveehouder op het gebied van de bodem wordt verder ontwikkeld. Met het inzaaien van kruidenrijk grasland wordt biodiversiteit bevorderd.
Daarbij komt dat de bodem niet meer geploegd mag worden, waardoor de vastgelegde CO2 niet
vrijkomt. De aandacht voor de zorg voor de bodem in het programma is uniek in Nederland. Tot slot
in de pijler ‘Boer’ streven de melkveehouders naar een zo klein mogelijke footprint door uitsluitend
groene stroom te gebruiken en kalveren op het bedrijf of binnen een straal van 25 km op te fokken.