Nieuws

Bekendmaking contractovername afzet mozzarella

Publicatiedatum: 09-10-2019

De nieuwe mozzarellaen roomfabriek van Royal Aware in Heerenveen is eind 2019 operationeel.

Voor de afzet van de mozzarellafabriek is een overeenkomst gesloten met strategisch partner

Fonterra Coop Ltd uit NieuwZeeland. Fonterra heeft, naar aanleiding van hun strategische

heroriëntatie, bij Royal Aware het verzoek ingediend deze overeenkomst voor de afname van

mozzarella over te mogen dragen. Royal Aware heeft haar medewerking hieraan verleend.

Vervolgens hebben Fonterra en Royal Aware de overeenkomst voor de afname van mozzarella

beëindigd en hebben Royal Aware en FrieslandCampina een nieuwe overeenkomst afgesloten

hiervoor. Daarnaast gaat FrieslandCampina op termijn melk leveren aan de mozzarellafabriek. Deze

wijziging heeft geen invloed op de bouw en exploitatie van de nieuwe mozzarellaen roomfabriek of

op bestaande afspraken met melkveehouders die leveren aan Royal Aware. Afspraken met

betrekking tot de afname van room en wei door Fonterra blijven onverkort van kracht.