Nieuws

Resultaat Royal A-ware in 2016 aanzienlijk hoger dan in 2015

Publicatiedatum: 06-07-2017

Investeringen in kaasmakerij en verpakkingslocaties werpen vruchten af

Het familiebedrijf Royal A-ware heeft het resultaat in 2016 fors verbeterd. Bij een omzet van EUR 1,2 miljard heeft Royal A-ware in 2016 een nettowinst van EUR 18 miljoen gerealiseerd. Bovendien heeft zij 2016 EUR 33 miljoen geïnvesteerd. Royal A-ware is gespecialiseerd in het produceren, rijpen, versnijden, verpakken, verhandelen van kaas, dagverse zuivel en room. Daarnaast is zij actief in het transport van agrarische producten.

Enkele kengetallen over 2016: 
• Omzet EUR 1,2 miljard
• EBITDA EUR 63 miljoen
• Nettowinst EUR 18 miljoen 
• Gemiddeld aantal medewerkers in 2016: 2.400+

 

Royal A-ware blijft investeren in lange termijn strategie
Royal A-ware heeft een duidelijke focus op de lange termijn. De afgelopen jaren heeft zij geïnvesteerd in onder meer de kaasmakerij in Heerenveen en de verpakkingslocaties in Almere en Culemborg. Ook in 2016 heeft zij flink geïnvesteerd (EUR 33 miljoen) om haar positie als strategische partner voor haar klanten in de zuivelketen en logistieke dienstverlening verder te versterken.

 

Resultaat 2016 weer sterk verbeterd
De in 2016 gerealiseerde netto omzet bedraagt bijna EUR 1,2 miljard. Ten opzichte van 2015 is de omzet met 6,4% gegroeid. Ook de afzet laat een flinke groei zien. De gerealiseerde EBITDA (bedrijfsresultaat voor afschrijvingen) is met 25% naar EUR 63 miljoen gestegen. Het resultaat na belasting is EUR 18 miljoen. CEO Jan Anker benadrukt dat dit resultaat over 2016 is gerealiseerd dankzij de enorme inzet van medewerkers en met hulp van alle partners. “Ik bedank collega’s, klanten en leveranciers voor het in ons gestelde vertrouwen.”

 

Vooruitblik op 2017
In verband met de volatiliteit op de zuivel- en kaasmarkt worden voor 2017 geen verwachtingen uitgesproken. Op basis van de eerste helft van 2017 is Royal A-ware positief. CEO Jan Anker: “De goede kaasmarkt van de afgelopen maanden laat opnieuw zien dat een goed resultaat voor de onderneming en een goede melkprijs voor onze boeren hand in hand gaan. Dankzij de goede kaasmarkt is de A-ware melkprijs in de eerste helft van 2017 fors gestegen en zit nu zelfs boven de veertig cent! Na een slechte melkprijs in 2016 is deze hoge melkprijs voor onze boeren meer dan welkom.”