Nieuws

Royal A-ware bouwt mozzarella kaasmakerij in Heerenveen

Publicatiedatum: 22-03-2018

Verbreding productportfolio met mozzarella

Royal A-ware gaat een mozzarella kaasmakerij bouwen in Heerenveen. De mozzarella zal met name worden afgezet op internationale groeimarkten. Dit gebeurt in een lange termijn partnership met Fonterra.

Partnership met Fonterra

Royal A-ware en Fonterra zijn al jaren ketenpartners. Zij hebben onder andere een lange termijn samenwerking in Heerenveen. Dit partnership wordt nu verder uitgebreid. Het is de verwachting dat de fabriek begin 2020 gereed zal zijn. Dit is de eerste mozzarella kaasmakerij in Nederland op deze schaal.

Room

Als onderdeel van de uitbreiding wordt tevens geïnvesteerd in een roomfabriek in Heerenveen. In deze fabriek kan de room die vrijkomt bij de kaasproductie worden verwerkt tot roomproducten voor de internationale markten. Bij de productie van roomproducten zal gebruik worden gemaakt van de uitgebreide kennis en ervaring van Fonterra op dit vlak.

Efficiënte en duurzame ketens

Jan Anker, CEO Royal A-ware: ‘Met de nieuwbouw van deze fabriek zet Royal A-ware opnieuw een stap in de realisatie van de strategie om samen met ketenpartners korte, efficiënte en duurzame ketens te bouwen om zo haar klanten een volledig assortiment aan te bieden. Hiermee krijgen we tevens toegang tot internationale groeimarkten’.

Nieuwe melkveehouders welkom

Klaas de Jong, COO Royal A-ware: ‘Met oog op de uitbreiding zoekt Royal A-ware nieuwe melkveehouders. Een deel van de melk dient aan speciale eisen te voldoen, waarvoor een extra premie wordt betaald. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan het beleid om verschillende melkstromen duurzaam tot waarde te brengen. Meer informatie over deze nieuwe melkstroom volgt op korte termijn.’