Nieuws

Stikstofplannen: onrealistisch, onnodig en onacceptabel

Publicatiedatum: 13-06-2022

De minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, heeft op vrijdag 10 juni haar plannen gepubliceerd om te komen tot reductie van stikstof. Royal A-ware keurt de gekozen onrealistische maatregelen af: de aangekondigde plannen zijn gebaseerd op onjuiste aannames, leveren niet het beoogde resultaat en hebben onacceptabele gevolgen voor de melkveehouderij en daarmee de voedselzekerheid en het landelijke gebied.

De afgelopen jaren heeft de agrarische sector continu daadkrachtig geïnnoveerd en zich steeds verder verduurzaamd. De Nederlandse melkveehouderij is internationaal koploper op het gebied van duurzaamheid, de footprint behoort tot de kleinste in de wereld. Het op grote schaal opkopen van boerenbedrijven is niet realistisch, onnodig en onacceptabel. Zeker ook omdat twee jaar geleden concrete plannen zijn ontwikkeld om de gevraagde reductie van stikstof te kunnen realiseren. Het is onbegrijpelijk dat de overheid deze plannen nog steeds negeert.

Royal A-ware doet een dringend beroep op de provinciale besturen om samen met de boeren en de sector aan de slag te gaan met de eerder aangedragen plannen, voordat de schade onherstelbaar is.