Home > Duurzaamheid > Aarde

Pijler aarde

Met de pijler ‘aarde’ erkent Royal A-ware haar verantwoordelijkheid om de impact op het milieu te verminderen. Door middel van proces-, product- en ketenoptimalisatie proberen we onze impact op de aarde te verminderen. Dit doen we in samenwerking met al onze ketenpartners.


CO2-footprint

Met het in kaart brengen van onze eigen footprint krijgen we inzicht in de CO2-uitstoot van onze producten. We maken afspraken met klanten over het in kaart brengen van onze CO2-footprint en het reduceren van de uitstoot.

Door middel van zo’n footprint krijgen we inzicht in de hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomt in de keten van grondstof tot eindproduct. Dus bijvoorbeeld van melk die de koeien maken produceren tot kaas en dagverse zuivel tot aan het rijpen en verpakken van onze producten. Met de uitkomsten kunnen we onze klanten aangeven wat de CO2-footprint van een bepaald product is. Ook kijken we of er binnen de ketens nog mogelijkheden zijn om de uitstoot te reduceren.


Energie-optimalisatie

Royal A-ware is continu bezig met energie-optimalisatie. We nemen verschillende maatregelen om ons energie- en gasverbruik te verminderen en daarmee onze CO2-uitstoot te reduceren.

Om dit te realiseren hebben we onder andere op het dak van onze kaasmakerij en mozzarellakaasmakerij in en op ons kantoor in Almere zonnepanelen geïnstalleerd. Hiermee worden onze kaasmakerijen bijvoorbeeld voorzien van stroom door bijna 10.000 zonnepanelen; voldoende om ruim 800 huishoudens te voorzien van stroom. Daarnaast maken wij gebruik van moderne technieken. Zo wordt bij de mozzarellakaasmakerij restwarmte benut door middel van warmtepompen, waardoor we energie besparen en de mozzarellakaasmakerij volledig gasloos is. In Estland zijn we momenteel bezig met de bouw van een nieuwe zuivelfabriek inclusief zonnepark. Alle thermische energie die in deze fabriek nodig is, zal geproduceerd worden uit hernieuwbare energiebronnen.


Reductie van plastic

Alle versproducten die wij produceren en verwerken verpakken we in plastic. Dit materiaal heeft een impact op het milieu, daarom gaan wij hier zo verantwoord mogelijk mee om.

Dit doen wij door enerzijds ons plasticgebruik te reduceren en waar het kan te optimaliseren. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden voor het verhogen van het aandeel recyclebaar plastic. Zo hebben we de werkgroep 'Plasticreductie' in het leven geroepen: deze werkgroep test nieuwe recyclebare plasticsoorten en onderzoekt of onze lijnen het plastic snel genoeg kunnen verwerken en of onze producten lang genoeg vers blijven in verpakkingen van dit plasticsoort. Inmiddels zijn er al verschillende plasticsoorten aangepast en kijken we nog steeds naar nieuwe mogelijkheden.