PRIVACY VERKLARING 

Privacy statement

Koninklijke A-ware Food Group B.V. (“Royal A-ware”) respecteert uw privacy en ziet er op toe dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. In deze privacy verklaring informeren we u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen die u ons geeft wanneer u onze website bezoekt of contact opneemt met Royal A-ware. Royal A-ware is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Gegevens en doeleinden

Indien u:

  • een vraag stelt via het vragenformulier ofwel geïnteresseerd bent in de producten van Royal A-ware, worden de volgende persoonsgegevens van u gevraagd: uw voornaam, achternaam en e-mailadres zodat Royal A-ware contact met u kan opnemen voor het beantwoorden van uw vraag/opmerking of om u te informeren over de producten die Royal A-ware te bieden heeft.
  • melkveehouder bent en via het contactformulier voor melkveehouders aangeeft dat u geïnteresseerd bent in het leveren van melk aan Royal A-ware, worden de volgende gegevens van u gevraagd:
  1. Persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mail adres en thuis- of mobiele telefoonnummer;
  2. Demografische informatie, waaronder uw geslacht en locatie (postcode en woonplaats);
  3. Informatie over uw melkveehouderij, waaronder uw huidige melkproductie en afnemer.

Deze informatie zal worden gebruikt om, doorgaans telefonisch, contact met u op te nemen voor een mogelijke samenwerking tussen u en Royal A-ware.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Ten behoeve van de hierboven genoemde doeleinden kan Royal A-ware uw persoonsgegevens delen, doorgeven of anderszins toegankelijk maken aan rechtspersonen waarmee Royal A-ware in een groep is verbonden, in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek. Royal A-ware zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij het daartoe wettelijk wordt verplicht of als Royal A-ware te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen. 

 

Beveiliging

Royal A-ware draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens voorzien worden van een adequaat niveau van beveiliging teneinde uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.
Royal A-ware zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van het bovenstaande vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw gegevens na uw laatste interactie met Royal A-ware gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan.

Royal A-ware maakt gebruik van functionele en analytische cookies om bezoekgegevens van onze site bij te houden voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering en beveiliging van haar website. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons anoniem verwerkt en alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zodanig instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Royal A-ware niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

 

Inzage, correctie en verwijdering

Indien u uw gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen dan kunt u hiertoe een gespecificeerd verzoek indienen onder vermelding van uw naam en contactgegevens. Royal A-ware zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Royal A-ware de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende gegevens te bewaren. U dient uw verzoek te richten aan:

Koninklijke A-ware Food Group B.V.
t.a.v. Legal Department
Postbus 22106
1302CC Almere
info@royal-aware.com