Home > Duurzaam

Duurzaam ondernemen in de keten

Als familiebedrijf denken wij niet in jaren, maar in generaties. Dat is ook het vertrekpunt van onze duurzaamheidsstrategie. Duurzaamheid voor Royal A-ware is duurzaam ondernemen in de keten, waarbij alle schakels blijvend voordeel hebben: melkveehouders kunnen blijven boeren, klanten blijven voor ons kiezen en medewerkers voelen zich thuis en kunnen zich blijven ontwikkelen. We organiseren onze ketens zodanig dat we én een gezond familiebedrijf blijven én ons inzetten voor het verminderen van de impact op onze omgeving (mens, dier en milieu). Met onze duurzaamheidsstrategie streven we naar zuivelproducten met een zo hoog mogelijke voedingswaarde en de laagst mogelijke impact op mens, dier en milieu. 

Gerichte stappen

Aan de hand van zes pijlers zet Royal A-ware gericht stappen op het verduurzamen van onze keten van consument tot koe. Klik hieronder op één van onderstaande pijlers voor onze ambitie en doelstellingen voor de betreffende pijler, of bekijk hiernaast een korte animatie. 

De pijlers product, productieproces, grondstoffen en melkveehouderij sluiten aan op de schakels in onze ketens. De pijlers medewerkers en respectvolle samenwerking staan aan de basis en zijn onmisbaar om onze ketens efficiënter en duurzamer te maken verduurzamen.

Ambitieus

Als eerste zuivelonderneming in de Benelux committeert Royal A-ware zich aan een FLAG doelstelling onder SBTi (Science Based Target initiatieve). Met dit commitment tonen we aan op gestructureerde wijze aan de slag te gaan met het reduceren van de emissies van broeikasgassen in onze ketens. Meer informatie hierover bij de pijler productieproces.

Meer informatie?

  • Bekijk een samenvatting van onze duurzaamheidsstrategie via deze 1-pager.
  • Bekijk ons waardecreatiemodel. Het waardecreatiemodel laat zien hoe wij onze ketens zodanig organiseren dat we én een gezond familiebedrijf blijven én ons inzetten voor het verminderen van de impact op onze omgeving. Oftewel hoe het proces van waardecreatie voor ons verloopt.
  • Bekijk onze connectiviteitsmatrix. De connectiviteitsmatrix is een schematisch overzicht van de duurzaamheidsstrategie. Het geeft de samenhang tussen de omgeving,  bedrijfsstrategie en duurzaamheidsstrategie van Royal A-ware weer.


Vragen?

Neem contact op met onze afdeling CSR via duurzaam@royal-aware.com.