Home > Duurzaamheid

Duurzaamheid

Bij Royal A-ware speelt duurzaamheid een grote rol. Voor ons is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een kwestie van ‘bewust’ ondernemen. Met ons handelen proberen we mens, dier en aarde positief te beïnvloeden. Onder MVO verstaan we dan ook goed rentmeesterschap: het beter doorgeven aan de volgende generatie. Het is onze ambitie om uit te groeien tot de meest gewaardeerde ketenpartner in de food- en agrisector.

Het MVO-beleid van Royal A-ware steunt op de vier pijlers actieve ketenpartner, aarde, arbeidsklimaat en aandacht voor de samenleving die allen even belangrijk zijn en met elkaar in verbinding staan:

Klik op de pijlers voor meer informatie.