Home > Contact > Melding misstand

Melden van een misstand

Heb je door je werkzaamheden of ander zakelijk contact met Royal A-ware Food Group het vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van een misstand en is hierbij het maatschappelijk belang in het geding, dan kun je dit - eventueel anoniem - melden via onderstaand formulier.

Van een misstand is sprake als er binnen of door Royal A-Ware bijvoorbeeld wettelijke voorschriften of interne regels worden geschonden, en/of er een gevaar is voor de volksgezondheid, veiligheid, milieu of (financiële) integriteit van de onderneming en het maatschappelijk belang in het geding is.

Lees voor je het formulier invult, eerst onze klokkenluidersregeling door en het document met vragen en antwoorden. Heeft de misstand buiten Nederland plaatsgevonden? Lees dan ook het eventuele addendum. Het meldformulier is niet bedoeld voor individuele problemen met Royal A-ware.

Afhandeling melding
Onze Compliance Officer neemt jouw melding in behandeling en reageert, als je je gegevens hebt achtergelaten, binnen 7 dagen. Als je je melding anoniem doet kunnen we je niet op de hoogte houden van het verdere vervolg en eventuele vragen niet beantwoorden. Bij niet-anonieme melding word je beschermd tegen benadeling zoals ontslag of overplaatsing.


Als je anoniem wilt blijven vul je de velden hieronder niet in.