Home > Nieuws > Bekendmaking contractovername afzet mozzarella

Bekendmaking contractovername afzet mozzarella

9 oktober 2019
oktober9

De nieuwe mozzarella‐ en roomfabriek van Royal A‐ware in Heerenveen is eind 2019 operationeel. Voor de afzet van de mozzarellafabriek is een overeenkomst gesloten met strategisch partner Fonterra Co‐op Ltd uit Nieuw‐Zeeland.

Fonterra heeft, naar aanleiding van hun strategische heroriëntatie, bij Royal A‐ware het verzoek ingediend deze overeenkomst voor de afname van mozzarella over te mogen dragen. Royal A‐ware heeft haar medewerking hieraan verleend. Vervolgens hebben Fonterra en Royal A‐ware de overeenkomst voor de afname van mozzarella beëindigd en hebben Royal A‐ware en FrieslandCampina een nieuwe overeenkomst afgesloten hiervoor. Daarnaast gaat FrieslandCampina op termijn melk leveren aan de mozzarellafabriek. Deze wijziging heeft geen invloed op de bouw en exploitatie van de nieuwe mozzarella‐ en roomfabriek of op bestaande afspraken met melkveehouders die leveren aan Royal A‐ware. Afspraken met betrekking tot de afname van room en wei door Fonterra blijven onverkort van kracht.

(Klik om te vergroten)