Home > Nieuws > DLV Advies nieuwe kennispartner Dairy Academy Royal A-ware

DLV Advies nieuwe kennispartner Dairy Academy Royal A-ware

30 september 2021
september30

Vanaf 1 oktober is DLV Advies verbonden aan Dairy Academy, het kennisplatform van Royal A-ware. De aangesloten melkveehouders van Royal A-ware kunnen dit najaar alles te weten komen over het managen van financiële risico’s als gevolg van de volatiele melkprijs. Behalve financieel management, gaat de nieuwe kennispartner expertise in de volle breedte van het agrarisch speelveld toevoegen aan Dairy Academy.

Financiële risico’s beperken voor meer stabiliteit

DLV Advies heeft de coöperatie Milk Trading Company (MTC) opgericht. MTC is actief op de melktermijnmarkt en heeft 320 leden. Via het lidmaatschap kunnen melkveehouders de invloed van prijsschommelingen op de liquiditeit van hun melkveebedrijf beperken. De deelnemende melkveehouders zetten de melkprijs vast voor een deel van hun melkplas. Het verschil tussen de werkelijke en vastgestelde prijs wordt via MTC uitbetaald of ingehouden om risico’s te managen. COO Royal A-ware Klaas de Jong: “Tijdens webinars en de workshops die Dairy Academy in samenwerking met DLV Advies organiseert, krijgen onze aangesloten melkveehouders antwoord op vragen als: Wat is prijsrisicomanagement en hoe kan ik via MTC meer stabiliteit in inkomsten genereren? Maar de expertise van DLV Advies gaat nog een stap verder. De adviseurs kunnen melkveehouders op weg helpen met een passend verdienmodel om het maximaal haalbare bedrijfsresultaat te behalen.”

Kennispartner met brede kennis agrarische sector

De adviseurs van DLV Advies kunnen de aangesloten melkveehouders van Royal A-ware ook bijstaan in het opzetten van projectplannen en het aanvragen en benutten van beschikbare subsidies. Bijvoorbeeld om energieproducent te worden met aandacht voor eigen opwekking van energie via windmolens, zonne-energie, mestvergisting of energieopslag etc. Adviseur Financieel Management Niek Groot Wassink van DLV Advies: “Ook het aanvragen van bouwvergunningen, alles rondom de NB-vergunningen en het emissiearm maken van stallen zijn aandachtsgebieden van ons bedrijf. Tot aan advies over kringlooplandbouw, bodem en bemesting. Het brede werkterrein en kennis van de laatste innovaties maakt ons tot een complete sparringpartner voor iedere melkveehouder. Samen kijken we naar praktische oplossingen en focussen we op het resultaat onder aan de streep.”

Verbinden kennispartners workshopaanbod Dairy Academy

In samenwerking met twaalf kennispartners geeft Dairy Academy melkveehouders handvatten voor optimalisatie van hun bedrijfsvoering. Dit jaar is al 700 keer deelgenomen aan (online) workshops en/of webinars. Met de kennisoverdracht wordt een bijdrage geleverd aan het toekomstbestendig en duurzaam inrichten van ieder melkveebedrijf. Manager Dairy Academy Anneke Jorritsma-van der Zijl: “De workshops spelen in op praktische, actuele thema’s. Bij een workshop zijn vaak meerdere kennispartners betrokken. Nieuwe kennispartner DLV advies kan door brede expertise en kennis een surplus bieden aan diverse workshops in ons workshopaanbod.”

V.l.n.r.: Klaas de Jong (COO Royal A-ware), Niek Groot Wassink (Adviseur Financieel Management DLV Advies) en Anneke Jorritsma-van der Zijl (Manager Dairy Academy Royal A-ware).