Home > Nieuws > Royal A-ware boekt in 2018 een stabiel en goed resultaat

Royal A-ware boekt in 2018 een stabiel en goed resultaat

22 augustus 2019
augustus22

Almere, 22 augustus 2019 | Familiebedrijf Royal A-ware heeft in 2018 een netto resultaat van EUR 18 miljoen gerealiseerd. Met een omzet van EUR 1,4 miljard en een resultaat voor belasting van EUR 25 miljoen heeft het zuivelbedrijf een vergelijkbaar resultaat geboekt als in 2017. Royal A-ware heeft in 2018 opnieuw fors geïnvesteerd (EUR 91 miljoen).

Royal A-ware heeft in 2018 wederom een stabiel resultaat gerealiseerd. In 2018 is een netto omzet van ruim EUR 1,4 miljard geboekt. Ten opzichte van 2017 is dat een groei van circa 7%. Het resultaat voor belasting is met 5% gestegen naar EUR 25 miljoen. CEO Jan Anker: “Ik ben content met dit prima en stabiel resultaat en ik wil onze medewerkers dan ook bedanken voor hun inzet en onze melkveehouders, klanten en leveranciers voor het in ons gestelde vertrouwen.”

CEO Jan Anker: “Ik ben content met dit prima en stabiel resultaat"

Royal A-ware blijft investeren in de toekomst

In lijn met voorgaande jaren heeft Royal A-ware ook in 2018 fors geïnvesteerd (EUR 91 miljoen). De investeringen hebben vooral betrekking op de uitbreiding van de kaasmakerij in Heerenveen, het uitbreiden en moderniseren van verpakkings- en rijpingscapaciteit als ook op de bouw van de nieuwe mozzarella- en roomfabriek in Heerenveen. Tevens is het wagenpark van AB Texel, dochteronderneming van Royal A-ware, flink uitgebreid. In 2019 zal het lange termijn investeringsprogramma gecontinueerd worden om daarmee de positie van Royal A-ware nog verder te versterken.

Vooruitblik

In verband met de volatiliteit op de zuivel- en kaasmarkt worden voor 2019 geen verwachtingen uitgesproken. Eind dit jaar wordt de mozzarella- en roomfabriek in Heerenveen in gebruik genomen. Inmiddels is ook gestart met de voorbereidingen van de bouw van een kaasmakerij in Ierland, in samenwerking met zuivelcoöperatie Glanbia Ireland.

(Klik om te vergroten)