Home > Nieuws > Royal A-ware is voornemens melkpoederproductie Aalter over te nemen van FrieslandCampina

Royal A-ware is voornemens melkpoederproductie in Aalter (BE) over te nemen van FrieslandCampina

14 december 2020
december14

Zuivelbedrijf Royal A-ware heeft de intentie om de melkpoedertorens in Aalter (BE) over te nemen van FrieslandCampina. De melkpoedertorens in Aalter hebben een productiecapaciteit van circa 45.000 ton melkpoeder. Er werken bij dit bedrijfsonderdeel een 40-tal medewerkers die mee over zullen gaan naar Royal A-ware, zodra beide partijen een definitieve overeenkomst gesloten hebben. FrieslandCampina blijft in Aalter consumentenzuivel produceren en zal de geplande investeringen voortzetten.

De voorgenomen verkoop is in lijn met de strategie van FrieslandCampina om zijn netwerk verder te optimaliseren met behoud van de best mogelijke melkverwerking, verdere waardecreatie en kostenoptimalisatie.

De overname past in de strategie van Royal A-ware om klanten met een zo breed mogelijk productportfolio te bedienen. Het Nederlandse familiebedrijf is voornemens om te gaan investeren in de fabriek om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de vraag van de klant.

De voorgenomen overname is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden. Verwacht wordt dat de transactie voor het einde van het eerste kwartaal in 2021 wordt afgerond.  

(Klik om te vergroten)