Home > Nieuws > Sponsorbijdrage onderzoekscapaciteit Stichting Agrifacts

Sponsorbijdrage onderzoekscapaciteit Stichting Agrifacts

16 december 2021
december16

Royal A-ware schenkt de komende drie jaar een sponsorbijdrage aan Stichting Agrifacts voor het uitbreiden van de onderzoekscapaciteit. Stichting Agrifacts toetst de onderbouwing van het land- en tuinbouwbeleid in Nederland en voorziet publicaties en informatie over de agrarische sector van een feitencheck. We onderstrepen met deze bijdrage het belang van een beleid dat gebaseerd is op juiste feiten.

‘Wij zijn een familiebedrijf dat zich nauw verbonden voelt met de agrarische sector. We onderschrijven de noodzaak om de manier waarop we voedsel produceren verder te verduurzamen. Maar het beleid dat de kaders bepaalt moet wel kloppen. Met regelmaat zien we voorbeelden van regels die op papier lijken te kloppen. Vaak blijkt dan dat de onderbouwing van het beleid helemaal niet zo stevig is als wordt voorgespiegeld, terwijl de uitwerking in de praktijk soms zeer ernstige gevolgen heeft voor boeren en hun familiebedrijven. Daarom is het goed dat Stichting Agrifacts de onderbouwing van beleid waar vraagtekens bij zijn, grondig onderzoekt’, aldus Jan Anker, CEO Royal A-ware.