Home > Nieuws > Statement Royal A-ware boerenprotest

Statement Royal A-ware boerenprotest

27 september 2019
september27

Royal A-ware is, net als de Nederlandse melkveehouders, bezorgd over de toenemende kritiek op de melkveehouderij. Wij begrijpen dan ook dat melkveehouders hier hun ongenoegen over willen uiten.

Melkveehouders zorgen dag in dag uit voor duurzaam geproduceerde zuivelproducten en leveren een waardevolle bijdrage aan het Nederlandse cultuurlandschap, onze economie en de kringlooplandbouw.

Wij vinden het onterecht als de stikstofproblematiek op het bord van de melkveehouder terecht komt. Juist de melkveehouderij is vergevorderd in het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Daarvoor verdienen zij meer maatschappelijke waardering en daarom vinden we het niet juist als de rekening bij de melkveehouders wordt neergelegd. Het is ook onverstandig om het aantal melkkoeien in Nederland te reduceren, omdat Nederland beschikt over hele goede omstandigheden voor duurzame melkveehouderij.

Wij ondersteunen de voorgenomen actie op 1 oktober en hopen dat deze tot positieve aandacht leidt. We gaan er tevens vanuit dat de demonstratie ordentelijk verloopt.

(Klik om te vergroten)