Home > Nieuws > Statement Royal A-ware n.a.v. persbericht ketenpartners zuivelsector

Statement Royal A-ware nav persbericht ketenpartners zuivelsector

25 oktober 2019
oktober25

Royal A-ware is, net als de Nederlandse melkveehouders, bezorgd over de toenemende kritiek op de melkveehouderij. Wij begrijpen dat melkveehouders hier hun ongenoegen over willen uiten. Melkveehouders zorgen dag in dag uit voor duurzaam geproduceerde zuivelproducten en leveren een waardevolle bijdrage aan het Nederlandse cultuurlandschap, onze economie en de kringlooplandbouw.

Juist de melkveehouderij is vergevorderd in het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Daarvoor verdienen zij meer maatschappelijke waardering en daarom vinden we het niet juist als de rekening bij de melkveehouders wordt neergelegd.

Royal A-ware is akkoord met het persbericht zoals vanmorgen door de zuivelsector is uitgegeven. Er zijn echter op dit moment nog geen concrete plannen geformuleerd en Royal A-ware heeft dan ook nergens akkoord op gegeven. We willen benadrukken dat Royal A-ware heeft verklaard actief mee te willen werken en op blijft komen voor de belangen van onze melkveehouders. Wij vinden het daarbij van belang dat de sector als een front richting overheid opereert.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

(Klik om te vergroten)