Home > Nieuws > Vitomega kennispartner van Dairy Academy NL

Vitomega kennispartner van Dairy Academy NL

16 mei 2024
mei16

Dairy Academy, het kennisplatform voor melkveehouders die melk leveren aan Royal A-ware, is een partnership aangegaan met Vitomega. De nieuwe kennispartner zamelt door heel Nederland overtollige biest in van melkkoeien en droogt het tot colostrumpoeder. Doel van het partnership is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van biest en het delen van kennis over biestmanagement.
 
Tweede leven voor overtollige biest
Nadat het kalf de eerste levensdagen de benodigde biest heeft gekregen, blijft er vaak nog biest over. De biest van de 1e, 2e en soms 3e melkgift die overblijft is nog zeer geschikt om colostrumpoeder van te maken. Vitomega haalt deze ‘overtollige’ biest op die door melkveehouders direct wordt ingevroren en verzameld in emmers die Vitomega ter beschikking stelt. Mathieu Woltring, mede-eigenaar Vitomega: ‘Melkveehouders kennen de belangrijke werking van kwalitatief goede biest. Zonde dus om overtollige biest weg te gooien. Wij drogen het tot colostrumpoeder dat onder andere gebruikt wordt in diervoederproducten en bijvoorbeeld in sportdranken en voedingssupplementen. Dankzij het partnership met Dairy Academy kunnen we melkveehouders van A-ware helpen de kwaliteit van hun biest nog verder te verbeteren.’ Klaas de Jong, COO Royal A-ware over het nieuwe partnership: 'Wij introduceren Vitomega, als opvolger van onze voormalige kennispartner, graag bij melkveehouders die melk aan ons leveren. Met het inzamelen van overtollige biest en de kennisdeling over optimalisatie van biestmanagement en kalveropfok dragen we gezamenlijk bij aan het verduurzamen van onze keten.’
 
Vergoeding per kilogram overtollige biest
De opgehaalde biest wordt bij Vitomega gewogen en geanalyseerd. De melkveehouder ontvangt van elke levering een overzicht dat per emmer inzicht geeft in het netto gewicht, de brixwaarde - indicator voor kwaliteit van de biest - en de bijbehorende vergoeding. Matthijs Driessen, mede-eigenaar Vitomega: ‘We hanteren een eenvoudige manier van werken en vandaag halen, betekent dat we over 14 dagen betalen. Met de uitslagen van onze kwaliteitscontroles heeft een melkveehouder ook handvatten voor optimalisatie van het biestmanagement op het melkveebedrijf.’
 
Workshop Biestmanagement
Dairy Academy organiseert gedurende het jaar workshops en events exclusief voor A-ware melkveehouders, veelal op het boerenerf. Specialisten van de 11 kennispartners delen vakkennis tijdens de workshops. Vitomega start in het najaar met de workshop Biestmanagement. Anneke Jorritsma-van der Zijl, manager Dairy Academy: ‘Een optimale biestvoorziening speelt een hoofdrol in de vitaliteit en het immuunsysteem van het kalf. Met het delen van theoretische en praktische kennis over biestmanagement kunnen aangesloten melkveehouders hun biestprotocollen optimaliseren. Een goede start na de geboorte van een kalf is essentieel om uit te groeien tot een gezonde en sterke koe.’

(Klik om te vergroten)