Home > Nieuws > Royal A-ware boekt omzet van EUR 3,2 miljard in 2022

Royal A-ware boekt omzet van EUR 3,2 miljard in 2022

3 augustus 2023
augustus3

In 2022 heeft Royal A-ware met een omzet van EUR 3,2 miljard een netto groepsresultaat van EUR 72 miljoen gerealiseerd. Vergeleken met 2021 is de omzet met EUR 1,0 miljard gegroeid. Deze aanzienlijke omzetgroei is het resultaat van autonome (volume)groei, het voljaarseffect van de overnames in 2021, de overnames in 2022 en de stijging van de verkoopprijzen van basiszuivelproducten.

Net als in voorgaande jaren wordt de autonome groei van het familiebedrijf gedreven door de consequente uitvoering van de langetermijnstrategie met de bijbehorende investeringsagenda. In 2022 is de groei bovendien versneld door enkele gerichte overnames in vooral de Belgische markt. Deze overnames passen in het doel van Royal A-ware om van België haar tweede thuismarkt te maken. De netto investeringen zijn in 2022 opgelopen tot een, voor Royal A-ware, recordbedrag van EUR 157 miljoen. Hiermee is de totale balanswaarde gegroeid naar EUR 1,4 miljard.

Enkele kengetallen over 2022:  

  • Omzet EUR 3,2 miljard (2021: EUR 2,2 miljard)
  • Netto groepsresultaat EUR 72 miljoen (2021: EUR 51 miljoen)
  • Bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) EUR 166 miljoen (2021: EUR 129 miljoen)
  • Gemiddeld aantal medewerkers 4.066 FTE (2021: 3.459 FTE)

Stabiel resultaat en gezonde financiële positie

Met een netto groepsresultaat van EUR 72 miljoen heeft Royal A-ware een resultaat van 2,2% van de omzet geboekt. In 2021 is een licht hoger resultaat van 2,3% van de omzet gerealiseerd. Ondanks deze kleine daling is sprake van een stabiel en gezond resultaat dat een zeer goede basis biedt om de groei- en investeringsagenda onverminderd uit te rollen.

Stabiel resultaat bij fors gestegen uitbetaalde melkprijs

Het netto resultaat van 2,2% van de omzet heeft Royal A-ware behaald bij een fors hogere melkprijs. De door Royal A-ware uitbetaalde gewogen gemiddelde melkprijs in 2022 is € 57,50 (2021: € 39,06; per 100 kilogram melk en bij de Nederlandse standaard gehaltes).

Duurzaamheid

Duurzaamheid is al jarenlang een belangrijk thema voor Royal A-ware. Begin dit jaar heeft het familiebedrijf een vernieuwde duurzaamheidsstrategie gepresenteerd met daarin nog meer ambitie. Als onderdeel van deze ambitieuze duurzaamheidstrategie heeft Royal A-ware zich verbonden aan de op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen van het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Hiermee geeft het bedrijf een heel duidelijk commitment af om haar waardeketen zo veel als mogelijk te organiseren in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

*fotobijschrift: In april 2022 kondigden het Belgische zuivelbedrijf Olympia (op de foto) en Royal A-ware een verregaande samenwerking aan.

(Klik om te vergroten)

Gerelateerde berichten
Royal A-ware boekt in 2018 een stabiel en goed resultaat
Almere, 22 augustus 2019
Royal A-ware boekt in 2019 een omzet van EUR 1,5 miljard met stabiel resultaat
Almere, 5 augustus 2020
Omzet 2021 groeit naar € 2,2 miljard
Lopik, 16 juni 2022
Delen