Home > Duurzaam > Product

Pijler Product

Royal A-ware produceert en verpakt kaas, dagverse zuivel, room, melkpoeder en tapas voor de hele wereld. De wens van de klant staat hierbij centraal.

Royal A-ware streeft naar producten met een zo hoog mogelijk voedingswaarde en de laagst mogelijke impact op mens, dier en milieu.

Onze ambitie en doelstellingen

Producten met een optimale nutritionele waarde en een zo laag mogelijke voetafdruk, passend bij de wensen van de klant is onze ambitie. Onze doelstellingen:
Komen tot een breed gedragen indicator die de milieu-impact aangeeft in relatie tot de  humane voedingswaarde (gemeten via LCA-systematiek*). 
*LCA is een manier om de milieu-impact, bijvoorbeeld  CO2-impact, water footprint en landgebruik, van een product, de keten of organisatie te kwantificeren. LCA's beogen objectieve informatie te geven om vanuit milieuoogpunt de juiste keuze voor een product te maken of een product zo te ontwerpen zodat de milieubelasting minimaal is.

Eetbaar eiwit

De koe is onmisbaar. Zonder koeien geen melk voor de zuivelproducten die wij aan klanten over heel de wereld leveren. Een koe is uniek omdat zij producten die voor mensen niet eetbaar zijn, zoals gras en bijproducten van humane voeding, kan omzetten in melk en vlees. Onderzoek van ILVO (Instituut voor Landbouw- Visserij en Voedingsonderzoek) toont aan dat runderen, die veel gras eten, netto producenten zijn van humaan eetbaar eiwit. Ze produceren dus meer eetbare eiwitten in de vorm van melk of vlees, dan dat ze eetbaar eiwit consumeren. Van gras en bijproducten maakt een koe 1,5 tot 3,5 keer meer producten die mensen kunnen eten.