Home > Duurzaam > Productieproces

Een efficiënt en duurzaam productieproces

Royal A-ware heeft de gehele keten in eigen beheer, wat ons flexibel en onafhankelijk maakt. We halen melk op bij onze melkveehouders in Nederland en België en verwerken deze tot kaas, dagverse zuivel, room of melkpoeder.

Dit doen we in allerlei toepassingen en verpakkingen, precies zoals de klant dit wenst. Vervolgens verzorgen we het transport naar onze klanten in binnen- en buitenland. We organiseren onze keten op een efficiënte en duurzame manier.

 

Onze ambitie en doelstellingen

Een efficiënt en duurzaam productieproces met een zo laag mogelijke voetafdruk is onze duurzaamheidambitie.

Royal A-ware committeert zich aan Science Based Target Initiative (SBTi). Dit is een internationaal initiatief dat bedrijven stimuleert reductiestrategieën te ontwikkelen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Royal A-ware is de eerste zuivelonderneming in de Benelux die ook een FLAG doelstelling onder SBTi afgeeft. Het SBTi commitment is onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie met als ultiem doel Net Zero in 2050. Dit betekent dat wij in 2050 de emissies van broeikasgassen in onze zuivelketen van koe tot verpakt product met minimaal 90% willen terugbrengen ten opzichte van 2021. De eventuele resterende emissies gaan we waar mogelijk compenseren via vastlegging van koolstof in de bodems door onze melkveehouders. Voor het overige deel verwachten we dat de komende tijd innovaties en inzichten beschikbaar komen die we kunnen inzetten.

 

2025

  • Geen ontbossing in de keten.
  • Minimaal 80% hernieuwbare energie op onze locaties.
  • Water: nulmeting en opstellen target met doorkijk naar 2030.

2030

  • 2030: gebruik van 100% hernieuwbare energie op onze locaties.
  • Minimaal 80% reductie broeikasgassen in scope 1 & 2 .
  • Minimaal 42% reductie broeikasgassen in scope 3.
  • Minimaal 30% reductie FLAG-emissies

Dit zijn percentages t.o.v. de uitstoot in 2021.

2050

  • Minimaal 72% reductie FLAG-emissies.
  • Een net zero keten

Dit zijn percentages t.o.v. de uitstoot in 2021.

Wat doen we in de praktijk? 

Zonnepanelen 'on the road'

November 2023 - AB Texel Fresh Transport heeft 80 nieuwe koeltrailers gekocht. 15 daarvan zijn inmiddels al  op de weg te vinden, de rest wordt de komende maanden verwacht. De trailers beschikken allemaal over een zonnepaneel op het dak. Hiermee worden  o.a. de startaccu en de telematica van stroom voorzien. De vrachtwagens gebruiken hierdoor minder diesel, omdat het zonnepaneel de startaccu van stroom voorziet. Een kwart van het koeltransport voor A-ware Dairy zal binnenkort uitgevoerd gaan worden door zo’n nieuwe trailer met zonnepanelen. Weer een mooie stap vooruit in onze duurzaamheidsambities!

Praktijkcase: warmtepomp

Roelof Wagenaar- Technisch Officer bij A-ware Operational Support vertelt in deze video over de enorme warmtepomp die we gebruiken in onze Mozzarella- en Roomfabriek in Heerenveen.